5 Dấu hiệu mang thai bé trai : nhìn đường lông đậm ở bụng, thèm chua nhiều, bụng bầu nhọn và thấp… là những kinh nghiệm dân gian nhận biết mang thai bé trai đã được đúc kết qua nhiều thế hệ . Các mẹ có thể tin tưởng tới 80% chính xác của các dấu hiệu mang thai bé trai ở dứoi đây